Hulpverleningspraktijk Voluitleven
Groningen en omgeving

Relevante informatie EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Relevante informatie EMDR en EMDR-traject voor het verwerken van trauma's en nare situaties

Heb je er genoeg van om te overleven, dan kan een EMDR-traject dit wellicht veranderen!

Voorbereiding

Je krijgt relevante informatie over de werking van EMDR en over het globale verloop van het EMDR-traject voor het verwerken van trauma's en nare situaties. De bedoeling is dat je op je gemak gesteld wordt, zodat je je kunt overgeven aan dat wat komen gaat. Je kunt met je vragen komen, met je bedenkingen en zorgen, die naar boven kunnen komen tijdens de opstartfase van de traumatherapie. Waar je aan wilt werken en wat je graag wil bereiken is al in de intake helder gemaakt.

 Benoemen van de probleemsituatieTrauma's, PTSS en nate situaties verwerken met EMDR

Je wordt geholpen om de traumatische herinnering of situatie terug te halen, waardoor je je hier op kunt blijven concentreren. Je wordt uitgenodigd om specifiek contact te maken met dat beeld wat jou het meest emotioneel raakt. De spanning die je voelt geef je een cijfer van 1 tot en met 10. En er werd gekeken welke hulpbron jou kan steunen. Dat kan zijn dapperheid, vertrouwen, vriend, natuur of oma.

Desensibilisatie

De therapeut zit schuin naast je en geeft jou de nodige aanwijzingen. Je wordt uitgenodigd om een Links-Rechts signaal te geven door om en om klopjes te geven op je bovenbenen. Er wordt aandacht besteed aan de emotie die je het sterkst voelt en wat je ervaart in je lichaam (bodyscan) aan spanning, kriebels, kou, hitte, pijn etc. Vaak krijg je in de beginfase van de sessie last van tegenzin, ongemak, blokkades en triggers om je open te stellen voor deze traumatische herinnering of situatie.

Het EMDR-stappenolan bestaat uit vijf fasesEr wordt gewerkt met jouw ongewenste overtuiging, die in de weg zit om jezelf te waarderen, te bevrijden van schuld, schaamte, slachtofferschap, zelfveroordeling etc. Het is niet gemakkelijk om je open te stellen met intense emoties, gevoelens en lichamelijke sensaties. Na elke ronde (20-40 seconden) wordt er even een minuutje rust genomen om jezelf vanbinnen waar te nemen hoe het dan met je gaat. En dan wordt je weer gevraagd contact te maken met het beeld wat je het meest triggert, wat je sterkste emotie is tot de spanning geminimaliseerd is van een 10 tot een 4.  Dit wordt telkens herhaalt tot de ongewenste overtuiging zwakker wordt, terwijl de gewenste overtuiging in kracht toeneemt.

Installatie

De EMDR procedure brengt een stroom van gedachten en beelden op gang, maar ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Dat heeft als effect dat er inzichten naar boven komen, waardoor je er heel anders in komt te staan. Je wordt geholpen om gewenste innerlijke overtuigingen en copingvaardigheden te integreren. Dat zorgt ervoor dat je beter met de traumatische herinnering of situatie voortaan om kunt gaan. Je gaat positiever naar jezelf kijken vanuit begrip, acceptatie en meelevendheid. Dat is een prachtig helend moment!

Afsluiting

Dan volgt de ontspanningsfase om tot rust te kunnen komen om de sessie te kunnen eindigen. Ook wordt standaard in samenspraak besloten welk huiswerk, affirmaties of zelfzorgtaken goed zijn om thuis te doen om de integratie nog meer te laten verlopen tussen de sessies door.

"De basis van EMDR is om helder te krijgen wat de ongewenste overtuiging is, die jou gevangen houdt in het trauma. Dan is het zaak te ontdekken en te ervaren welke gewenste overtuiging nodig is om dit trauma achter je te kunnen laten. Bij elke vervolgsessie word je specifiek gevraagd welke herinnering situatie je wilt nemen met als doel de trigger te minimaliseren. "

Fight, freeze or flight

Fight, freeze and flight

Hoe EMDR werkt is nog niet helemaal duidelijk. Wat voor invloed het werkingsmechanisme heeft achter het Links-Rechts signaal is nog onbekend. Wellicht bootst het de remslaap na of dat het werkgeheugen geactiveerd wordt? Of het kan zijn dat de procedure zorgt voor een versnelde informatieverwerking. Een andere veronderstelling is dat gevoel en verstand geïntegreerd worden door het toepassen van Links-Rechts signalen. Er wordt gewerkt met het limbische brein - de zetel van onze emoties. Middenin het brein bevindt zich de amygdala, die betrokken is bij angst, agressie en seksueel gedrag. De amygdala zendt uit naar veel kerngebieden van de hersenstam, die o.a.reacties van het parasympathische zenuwgestel (Fight, Freeze, Flight) reguleert. De amygdala is vooral betrokken bij het uiten van emotionele reacties op onplezierige of bedreigende prikkels. Verder is het verantwoordelijk voor vreesconditionering en versterkte schrikreacties.

Over de Neo-cortex en het limbische brein

De neocortex (o.a. je ratio) wordt verbeterd door het op non-actief zetten van ongewenste overtuigingen en het inprenten van gewenste overtuigingen. De Neo-cortex geeft op hetzelfde moment het limbisch brein een signaal van rust, het is goed zo. Het overlevingsmechanisme (Fight, Freeze, Flight) hoeft dan niet actief te worden. Het limbische brein reguleert onze emoties. Door deze emoties (boos, blij, bedroefd en bang) te ervaren en te uiten kun je geestelijke of lichamelijke schokken verwerken. Is iets onvoldoende verwerkt en krijg je er vee llast van, dan komt EMDR om de hoek kijken!

Wat valt onder beschadigende ervaringen?De neo-cortex en het limbische brein

Dit gaat over gebeurtenissen, die zodanig hun sporen hebben achtergelaten in het brein en de ziel van de cliënt, dat hij/ zij er nog steeds last van heeft. Vaak drukt dit ook een stempel op de kwaliteit van leven. Ben je als kind gepest, bedreigd, vernederd, misbruikt, verwaarloost, genegeerd en heeft dit nog steeds invloed op het heden, dan kan deze methode ook goed ingezet worden. Relevante informatie over EMDR helpt om te besluiten een EMDR-traject te gaan doen.

Verschil in trauma’s

Is er sprake van een enkelvoudig trauma, dan zijn cliënten na een paar sessies vaak in staat om hun normale dagelijkse leven weer op te pakken. Bij een meervoudig trauma is er natuurlijk meer tijd nodig om tot een bevrijdende verwerking te komen. Voorbeelden hiervan zijn verlieservaringen, werk gerelateerde gebeurtenissen, nare ervaringen op medisch gebied, emotionele verwaarlozing, mishandeling, (seksueel) geweld en andere schokkende en schaamtevolle ervaringen. Heb je een nare jeugd gehad, dan kan er sprake zijn van een ontwikkelingstrauma.

 

Klik HIER voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek met lichaamsgericht therapeut Caroliene Rangeeni de Gruijter.