Hulpverleningspraktijk Voluitleven
Groningen en omgeving

Toegepaste werkvormen lichaamswerk

Meer informatie over bio-energetica, body-reading, energetic circle of breath, familieopstellingen, Gestalt dialoog, karakterstructuren & karakteranalyse, Neo-Reichiaans ademen en psychodrama

Bio-energetica - Alexander Löwen & John Pierrakos

Dit is een revolutionaire therapie - ontleend aan de theorieën van Reich- die de taal van het lichaam gebruikt om emotionele & mentale problemen te helen. Het lichaam is vaak de sleutel tot onze problemen, omdat het een spiegel is van ons karakter. Lichamelijke spanningen zijn meestal 'pantsers', die in onze vroege jeugd onbewust zijn opgebouwd om pijnlijke situaties te overleven.

Het doel van bio-energetica is chronische spierspanning te verlichten of op te lossen, zodat je weer volledig gaat stromen. Door bio-energetische oefeningen te doen worden spierspanningen in je lichaam in beweging gezet, waardoor je de pijn gaat voelen van de spierblokkade. Dit brengt je in contact met deze onbewuste spierspanning. Je ervaart dan onverwerkte pijn, die hiermee verbonden is. Vervolgens komt ook meestal de pijnlijke herinnering naar boven, waardoor je je hebt afgesloten om dat niet te hoeven voelen. Je krijgt zo inzicht in de 'geheimen van je ziel'. Bio-energetica brengt jou naar je kern.

Door bio-energetische oefeningen te doen stel je jezelf in de gelegenheid situaties uit je kindertijd bewust te beleven. Emoties, die toen niet werden toegestaan, kun je nu gaan uiten, verwerken en een plekje geven in je leven. Bio-energetica draagt bij aan een zinvol en vreugdevol proces!

 Alexander Löwen: "Innerlijke conflicten tussen natuurlijke impulsen en aangeleerde angsten leiden tot frustratie. We willen liefhebben, maar zijn bang ons kwetsbaar op te stellen. We verlangen naar contact, maar we zijn bang afgewezen te worden. We smachten naar diepe gevoelens, maar we zijn bang verpletterd te worden door onze emoties." 

 

Bodyreading - Kurtz & Prestera

Met behulp van bodyreading breng jij jezelf actief in kaart. Van daaruit kan de therapeut belangrijke thema's en werkpunten halen voor haar plan-van-aanpak. Bodyreading is een zinvolle aanvulling bij de intakeprocedure. Ook is bodyreading heel geschikt voor tussentijdse evaluaties. Daarin onderzoeken we of en hoe er verandering is gekomen na een aantal sessies en of je al steviger in je lichaam zit.

De taal van het lichaam

Kenmerken zijn de tonus, de kleur, de manier van bewegen en de vitaliteit van het lichaam. Dat maakt ieder lichaam uniek. Deze kenmerken spreken een duidelijke taal voor diegene, die de taal van het lichaam kan 'verstaan'. Het lichaam liegt nooit. De lichaamsgerichte therapeute ziet aan je lichaam algauw je gemoedsgeschiedenis, je diepe gevoelens, je karakter en jouw persoonlijkheid.

Caroliene Rangeeni: "Je lichaam is als een boek. Door je lichaamshouding te observeren kan jouw levensgeschiedenis gelezen, bespreekbaar en werkbaar worden gemaakt.

Hoe doe je bodyreading?

Je staat met je voeten op schouderbreedte op de grond, je knieën van het slot en met je armen langs je lijf. Je kijkt recht voor je uit. Je aandacht is naar binnen gericht. Ik sta tegenover jou op twee meter afstand. Op een onbevangen, vriendelijke en niet veroordelende manier kijk ik naar jouw lichaam en benoem hardop wat ik hieraan zie. Hierna kom jij aan de beurt om alle delen van je lichaam te ervaren en te benoemen.

Een niveau dieper

Wil je de emotionele uitwerking van jouw lichaamshouding nog intenser ervaren? Dan zal ik je aanmoedigen jouw lichaamshouding te overdrijven of juist een tegenovergestelde houding aan te nemen. Als het oké is voor jou, dan zal ik me op mijn beurt inleven in jouw lichaamshouding. Door deze te imiteren, krijg ik een goede indruk van wat het emotioneel met jou doet om in deze lichaamshouding te staan.

Energetic circle of breath - Jack Painter

Het kader van Body Mind Integrated Psychotherapie (oftewel Neo-Reichiaans ademwerk) is de door Jack Painter ontwikkelde ademtherapie 'Energetic Circle'. Deze intensieve ademtherapie is gericht op het zowel vrijmaken van de verkramping en de pantsering van het lichaam als van het tot uiting brengen van onverwerkte, onderdrukte emoties en mentale processen.

Herstel van de natuurlijke ademhaling

Het uitgangspunt van Jack Painter: "De natuurlijke ademhaling is bij vrijwel iedereen door trauma's verstoord geraakt. Structurele spierspanningen in combinatie met een verstoorde natuurlijke ademhaling staat het optimaal energetisch functioneren van onszelf behoorlijk in de weg. Onze levensloop raakt gestagneerd. Door de natuurlijke ademhaling te herstellen, keer je terug naar de voedende levensenergie."

De vijf fasen van het ademen

1.Waarnemen. 2. Opladen en doorstromen. 3. Expressie geven. 4.Relaxatie. 5. Integratie. De therapeut zal jou aanmoedigen je gevoelens te versterken tijdens het diepere ademhalen. Ze zal soms haar handen gebruiken om geblokkeerde gebieden in je lichaam los te maken door het uitoefenen van druk, door het aanraken of masseren van bepaalde vastzittende gebieden.

Familieopstellingen op zielsniveau - Bert Hellinger

Soms kan je uit onbewuste loyaliteit zo verstrikt zijn geraakt in het familiesysteem dat je je eigen leven niet vrijuit kunt leiden met alle gevolgen van dien. Verstrikkingen kunnen zo sterk op jou doorwerken dat het je gedrag en je handelwijze kan gaan bepalen met alle belastende gevolgen van dien! Je wordt hier niet persoonlijk verantwoordelijk voor gesteld. Hier is sprake van de werking van de familiedynamiek.

Wanneer heb je last van verstrikking?

Bij een familieopstelling gaat het om de heling van de ziel. Een familie is een systeem van mensen die - vaak onbewust - in diepe verbondenheid met elkaar leven. De één voelt zich gevangen en de ander voelt zich juist vrij in de familie. Het is een heel geschikt middel om bijzondere inzichten door te krijgen die nodig zijn om uit de stagnatie te komen. Als je worstelt met een hardnekkig probleem, dan kan er sprake zijn van verstrikking.

Het tragische en ongewone

Er wordt gevraagd naar wat er gebeurd is in jouw familie van herkomst of in je huidige gezin dat tragisch en ongewoon is. Denk hierbij aan oorlog, scheiding, mishandeling, uitstoting, gestorven in het kraambed, kloosterleven, moord, adoptie, kinderloos, emigratie, buitensluiting, buitenechtelijk kind, faillissement, verkrachting, overleden kind, vermissing, ouder(s) verloren op jonge leeftijd en ernstige ziekte.

Heling van de ziel één-op-één

Normaal gesproken wordt met 'representanten' gewerkt tijdens een familieopstelling. In individuele therapie wordt gewerkt aan jouw vraagstelling met een een-op-een contact tussen jou en de therapeut. Sjablonen, kussentjes of matjes vervangen de representanten. Wanneer tijdens een systeemopstelling ieders plek wordt erkend door jou, dan kan de liefde tussen jou en de ander weer gaan stromen.

Gestalt dialoog - Frits Perls

Je bent je maar voor een gedeelte van jezelf bewust in plaats van jezelf als geheel. Het doel van de Gestalt dialoog is om je te helpen de verdeeldheid binnenin jezelf op te heffen, zodat je één geheel kunt worden. Die innerlijke verdeeldheid wordt veroorzaakt door onopgeloste problemen en onverwerkte trauma's. Je wordt uitgenodigd deze pijnlijke situaties in het hier-en-nu opnieuw te ervaren, te verwerken en alsnog goed af te ronden.

Er zijn geen doelen die je 'moet' bereiken en er is niet vastgesteld wat onder een volgroeide persoonlijkheid wordt verstaan. De nadruk ligt op groei door zelfontdekking - wat al dan niet bij jouw unieke zelf past. Je wordt benaderd met respect voor de integriteit van jou als individu.

Frits Perls: “Als je innerlijk zeker bent van jezelf, dan kan je op eigen benen staan en je eigen leven in de hand nemen. Je zult ontdekken dat je de capaciteiten, die je nodig hebt om hierin te groeien, al in je draagt. Breng je die capaciteiten van de achtergrond naar de voorgrond van je bestaan, dan zal je ervaren dat je hier echt op kunt bouwen”

Karakterstructuren en karakteranalyse - Wilhelm Reich

Hoe krijg je je lichaam in beweging? Wat raakt jou emotioneel? Hoe denk je? Wat maakt je defensief? Hoe kom je tot overgave? Wat zijn je overtuigingen? Hoe kun je het beste je boosheid uiten? Wat doet je smelten vanbinnen? Hoe helen je wonden? Waar zit de spanning in je lichaam? Op wat voor manier bescherm je jezelf? Wat doet je op tilt slaan? Hoe boor je je innerlijke kracht aan? Wat kun je wel of niet doen bij jou? Hoe vergroot je je lichamelijke energie? Wat heb je nodig om lief te hebben? Hoe wordt het veilig voor jou? Wat maakt je gelukkig?  Hoe weer je af? Wat is jouw drijfveer?

Overlevingsstrategie in de kindertijd

Door lichamelijke en emotionele verkramping in je eerste kinderjaren als reactie op kwetsingen van buitenaf word je spierpantser gevormd. Dit heeft als doel je kwetsbare innerlijk tijdelijk te beschermen tegen de onveilige buitenwereld. Door als jong en afhankelijk kind de nodige overlevingsstrategieën toe te passen in het verlangen om zo gezond mogelijk te kunnen blijven blokkeer je echter je eigen expressie.

Verdieping in jouw karakterstructuur leidt tot zelfkennis

Naast bodyreading past de Body Mind Integrated therapeut de werkmethode toe van karakterstructuren. Kortgezegd is een karakterstructuur een reactie op een in de knel geraakte basisbehoefte van het kind, ontstaan in de eerste vijf levensjaren. Deze door Reich ontwikkelde methode (geïnspireerd door Freuds werk) is later verder uitgewerkt door Löwen en Pierrakos (bio-energetica).

Wat is jouw dominante karakterstructuur?

Door te kijken naar de 'bevroren' basisbehoefte wordt zichtbaar welke karakterstructuur dominant is, van waaruit jij je verhoudt tot jezelf, de ander en je omgeving. Niet alleen hebben alle karakterstructuren een schaduwkant, maar ze bevatten ook een bijzondere potentie. De nadruk ligt op het leren beleven van de positieve kanten door het inzetten van lichaamsgerichte oefeningen gebaseerd op de karakterstructuren.

Hoe is jouw karakterstructuur ontstaan?

Als kind leer je je te voegen en aan te passen binnen het gezin, de school en de buurt. Dat kan ten koste gaan van je eigen oorspronkelijke levensenergie. Door vervelende ervaringen verinnerlijk je beladen overtuigingen die je beperken in het naar buiten brengen van jouw eigenheid en levendigheid. Je komt zo steeds meer in de overlevingsmodus terecht. Je leeft voornamelijk in de schaduwzijde van je bestaan.

Francien Bruggeman: "Ik keek met verwondering naar mijn nieuw geschapen beeld. Het was zo anders. Minder perfect en vloeiend. Maar waarachtiger. Ik hield van de barsten die het verfijnde lijnenspel doorbraken, van de grillige vormen, die waren ontstaan. En ik koesterde het plekje zonder glazuur, omdat ik dat scherfje niet meer had kunnen vinden."

Van functioneel naar belemmerend

Overlevingsmechanismen helpen je te overleven. In het begin zijn ze functioneel, maar op den duur belemmeren ze jouw persoonlijke ontwikkeling en welbevinden. Beperkende patronen hebben zich dan vastgezet in je lichaam en jouw wijze van denken. Zo wordt de energie in jouw levenskern tegengehouden. Je kunt niet langer 'vrijuit stromen'. Je raakt van jezelf verwijderd, waardoor je niet langer 'jezelf'' kunt zijn!

Een enorme uitdaging vol mogelijkheden

De beperkende patronen verworden vaak in je volwassenheid tot een vaste vorm. Zo ontstaat jouw karakterstructuur. In het werken met deze karakterstructuren krijgt de therapeute een goede indruk van je onderliggende emotionele problematiek, je energiepatroon en de manier van contact maken. De uitdaging ligt in het opnieuw naar jezelf willen kijken, waarnemend en accepterend. Je wordt meegenomen in een waar avontuur vol leer- en keuzemogelijkheden, gevoed door jouw verlangen om een 'heel' mens te zijn.

Benaming karakterstructuren

De karakterstructuren hebben uitgesproken namen. Zo wordt er gesproken over de schizoïde, de psychophatische, de orale, de symbiotische, de masochistische en de rigide karaktestructuur.  Deze namen doen het ergste vermoeden. Ze roepen associaties op met psychiatrische ziektebeelden. Het is echter een waardevolle tool voor verdieping van de lichaamsgerichte therapie.

Neo-Reichiaans ademen - Wilhelm Reich

Onverwerkte gevoelens en emoties worden opgeroepen door bewust diep in en uit te ademen. Tijdens een Neo-Reichiaanse ademsessie lig je meestal op een matras met opgetrokken benen, je voeten stevig in de matras gedrukt. Door intensief ademen komt er veel meer zuurstof in je lichaam, waardoor je meer gaat voelen. Je laadt jezelf op. Deze intensieve ademtechniek heft stagnatie in je lichaam op.

Het contact met je eigen lichaam en emoties wordt door het intensieve ademen hersteld. Dat geeft heling. Dat geeft ontspanning als de ontlading is geweest. Door deze ademtechniek vergroot je je seksuele energie; een dynamische, vitale levensenergie. Dat is de basis van alle emotionele processen. Je gaat ontladen. Het dynamisch bewegen en intensief ademen leidt vaak tot intense emoties en het uiten hiervan.

Psychodrama - Moreno

Wil je spontaniteit en je creativiteit bij jezelf ervaren en vrij zien te maken? Ga dan naar het pijnpunt toe. Dan komt er een ontlading en wordt de blokkade opgeheven, die voorkwam dat je spontaan, creatief en vrij kon zijn. Vastgehouden worden, emotioneel gedragen worden en begrepen worden kan jouw wonden helen. Je mag fouten maken in het leven zonder gestraft te worden of jezelf ervoor te straffen.

Peter F. Schmid: "Moreno gebruikte het spel als therapeutisch instrument: Een van de meest bijzondere dingen of happenings in de parken was de keuze van ouders. Honderden kinderen en honderden ouders kwamen bij elkaar om hun relatie op een meer kosmisch niveau dan tot dan toe te regelen. Dat gebeurde door een spel waarbij de kinderen de mogelijkheid kregen om hun ouders af te wijzen en nieuwe te kiezen. Daarna kwam ieder kind terug met zijn nieuwe ouders."

Monodrama - individuele psychodrama

Je mag komen met jouw hulpvraag. Vervolgens wordt er vanuit het heden naar zowel de toekomst als naar het verleden toegewerkt. Het is een actieve vorm van werken met jezelf, waarin jouw hulpvraag, en de daarmee verbonden probleemsituaties onderzocht, verdiept en uitgewerkt worden. Er is aandacht voor de overlevingsrollen, die je jezelf hebt aangeleerd om jezelf 'veilig' te stellen.

Survival Roles

Deze overlevingsrollen dienen ervoor om de pijn van de afwijzing niet te hoeven voelen. Of om te voorkomen schaamte en schuld te ervaren in het bijzijn van de anderen. Er wordt er gewerkt met 'Role Taking', "Role Playing' en 'Role creation'. Morena haalde de realiteit van het leven in de therapeutische setting. De kwaliteit van het sociale netwerk om ons heen is bepalend voor onze creativiteit.

Klik HIER voor een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek.