Hulpverleningspraktijk Voluitleven
Groningen en omgeving

Relevante informatie relatietherapie

In relatietherapie op zoek naar jullie 'dans'

De rol van de relatietherapeut

De therapeut is de onafhankelijke en neutrale derde, die zoekt naar wegen om een brug te slaan tussen beide partners. Het bespreken en uitzoeken van de therapeut wat er aan de hand is helpt de rust in de relatie te brengen. Dat is een voorwaarde om samen verder te kunnen groeien. Eén van de taken is duidelijk te maken hoe beide partners op elkaar inwerken vanuit hun eigen familiesysteem. En hoe dit anders kan met positief resultaat.

Het opstarten van de relatietherapie

Tijdens de intake worden jullie relatieproblemen, vragen en wensen geïnventariseerd. Ook wordt gekeken naar jullie relatiedynamiek, die zich laat zien als een 'dans'. Veelal gevolgd door een tweede gesprek op individueel niveau, waarin aandacht wordt besteed aan de voor jou meest kwetsbare problemen binnen de relatie. Belangrijke informatie voor de relatietherapeut om goed te kunnen weten wat jou (en je partner) bezighoudt in de relatie.

Relatietherapie en individuele sessies

Relatieproblemen kunnen soms zo sterk gekoppeld zijn aan het verleden van één van de partners, dat het wenselijk kan zijn een aantal individuele sessies te nemen ten gunste van de relatie. Dit geldt ook wanneer één van de partners depressief is, last van angsten heeft of een chronisch psychisch probleem heeft. Indien nodig zal dit bespreekbaar worden gemaakt.

Zonder partner ook zinvol

Soms kan het zijn dat je partner niet mee wil komen. Dan is het prima dat jij alleen komt. De relatietherapeut onderzoekt dan met jou wat ertoe kan bijdragen dat je partner toch een poging wil wagen. Zonder je partner kun je ook gewenste veranderingen bereiken binnen de relatie. Je onderzoekt wat jouw aandeel is dat het niet zo lekker loopt en je probeert thuis hierover met je partner uit te wisselen.

Voorbeelden hulpvragen van (echt)paren

● We hebben samen een bedrijf en mijn man werkt maar door. Amper tijd voor intimiteit. We hebben ook 2 kinderen, die hoog gevoelig zijn en veel mee krijgen van de vermoeide sfeer.
 Onze kinderen krijgen al te lang onze strubbelingen mee. We hebben dringend hulp nodig. We blijven maar verwijten maken over en weer naar aanleiding van een escapade van mijn vrouw met een collega van haar werk. Er is nog wel genoeg liefde, maar hoe vertrouw ik haar weer?
 We houden veel van elkaar en ons gezin, maar het werkt niet meer zo goed. We leven langs elkaar heen, er is negatieve energie, sleur, voorspelbaarheid en veel irritaties. We zijn al 18 jaar samen en hebben drie kinderen. Hij zit vaak achter de pc te gamen en ik kijk naar mijn series op Netflix. Help!
 We zijn al 13 jaar samen na het overlijden van onze partner. Het ging altijd goed tot hij last begon te krijgen van Parkinson. Hij zegt dingen waar ik niet tegen kan. En ik sla dat op en dan komt het later er weer ongezouten uit. Wat moeten we doen?
 Het schort behoorlijk aan communicatie na 8 jaar huwelijk. Grote relatieproblemen. Hij ziet mij niet en ik hem niet. We willen graag een nieuwe start maken. Genoeg liefde. Een kind van ons is overleden, waardoor we op een eilandje kwamen te zitten. We hebben 2 kinderen, die eronder beginnen te lijden dat we zo afstandelijk en onvriendelijk zijn naar elkaar toe.
● 
Volgens mij is mijn man autistisch. Wat ik ook zeg of vraag, hij reageert altijd zakelijk en gevoelsarm. Ik houd het niet meer uit, maar als het door autisme komt wie weet kan ik daar mee leren leven. Ik houd wel van hem, maar hij weet niet wat hij voor mij voelt.
 We zijn nu 3 jaar bij elkaar. We zijn gek op elkaar. Hij wil kinderen en ik niet. We lopen langzaam hierop dood. Zelf had ik geen prettige kinderjaren en ben bang dat ik als moeder er niet veel van bak. Mijn vriend vindt dat geen geldige reden om voor een leven zonder kinderen te kiezen.

Stappenplan relatietherapie

1ste stap
Jullie hebben besloten hulp te vragen en hebben je aangemeld voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek. Er is de gelegenheid elkaar te zien, de praktijkruimte te bekijken, alvast iets te vertellen over jullie hulpvraag, en te ervaren of het wederzijds voldoende 'klikt' om met elkaar aan het werk te gaan.
2de stap
De kennismaking bevalt en jullie besluiten tot een intakegesprek. We onderzoeken wat jullie behoeften en wensen, wat jullie missen bij elkaar, en in de relatie, en wat de oorzaken zijn van de relatieproblemen. Zijn er kinderen, dan wordt ook aandacht besteed aan hoe dit doorwerkt op hen.
3de stap
Jullie relatie kun je zien als een dans, welke bestaat uit gedragspatronen en vastgeroeste gewoonten. Jullie dans te leren herkennen is een belangrijke stap naar gewenste verandering.
4de stap
Vaak zijn we er ons niet bewust van welke gevoelens ons gedrag bepalen. Kwetsbare gevoelens laten we meestal niet zien. Wat zit er onder jullie manier van reageren op elkaar? Wat voor pijnlijke gevoelens en wat zijn jullie pijnplekken en verwondingen in het hart?
5de stap
Je gaat verantwoording nemen voor je eigen aandeel binnen de relatie. Niet langer wijzen naar je partner, maar naar jezelf kijken. Zelfreflectie. Wat doe jij?
6de stap
Slagen jullie erin om open en begripvol naar elkaar toe te zijn, dan kan de liefde weer gaan stromen. Ben je diep gekwetst en krijg je hier erkenning voor, zodat je je gezien, gehoord en begrepen voelt, dan ontwikkelen jullie een diepere verbondenheid en medeleven met elkaar.
7de stap
Wanneer oude pijnlijke situaties aanvoelen als 'nog maar kortgeleden gebeurt' dan is er sprake van een 'relatietrauma'. Het zorgt dan nog steeds voor verwijdering. Dan is de fase van berouw en vergeving aan de beurt.
8ste stap
Er groet meer wederzijds vertrouwen en intimiteit in jullie relatie. Jullie band verstevigt zich en er ontstaat weer behoefte aan lichamelijk contact (aanraken en vrijen) en nu vanuit openheid en ware intimiteit. Jullie emotionele verbondenheid leidt tot fijne seks en andersom.
9de stap
Jullie krijgen na elke relatiesessie praktische tips en oefeningen mee voor thuis om te oefenen. Na de afsluiting van de relatietherapie heb je zo een mooi pakket aan oefeningen. Zo blijf je met elkaar jullie nieuwe 'dans' ontwikkelen en verstevigen.

Klik HIER voor het maken van een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek met relatietherapeut Caroliene Rangeeni de Gruijter.