Hulpverleningspraktijk Voluitleven
Groningen en omgeving

Praktijkvoering Voluitleven

Op zoek naar een goede therapeut

Voordat je je toevertrouwt aan een therapeut, gevonden op internet, doorverwezen naar of door mond-op-mond reclame, is het slim om te weten aan welke criteria een goede therapeut moet voldoen. Je wilt toch niet de eerste de beste? Het is goed om ook hier te gaan voor kwaliteit. Waar kun je op letten om tot een tevreden keuze te komen?

 

Kenmerken van een geschikte therapeut

Straalt deze therapeut acceptatie, rust, toewijding, respect, kennis, betrouwbaarheid, levenservaring, inzicht, aandacht en verantwoordelijkheid uit? Neemt ze jou serieus en luistert ze goed? Houdt ze zich aan afspraken? Kun je met elkaar uit de voeten? Heeft ze voldoende zelfreflectie als je met kritiek komt? Is ze waarderend naar jou toe? Schept ze een prettige sfeer, waarin je je op je gemak voelt en je jezelf kunt ontplooien?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerken goede therapeutische praktijkvoering

Is ze aangesloten bij een erkende beroepsvereniging en kan je een klacht indienen bij een tuchtcollege? Doet ze aan bijscholing, intervisie en supervisie? Krijg je de ruimte om te beslissen of je bij deze therapeut in therapie wilt gaan? Wordt deze lichaamsgerichte therapie vergoed?

Maak een afspraak voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek

Tijdens de kennismaking is er de gelegenheid te ervaren of het wederzijds genoeg 'klikt' om je bij mij op je gemak te voelen. Je kunt in het kort vertellen over jouw hulpvraag, zodat ik kan nagaan of je bij mij op het juiste adres bent. Vragen over mijn aanbod, mijn praktijkvoering en therapeutschap zijn van harte welkom. Tijdens het kennismakingsgesprek hoef je niet te beslissen of je bij mij in lichaamsgerichte therapie wilt gaan. Dat doe je thuis in je eigen vertrouwde omgeving.

De gespreksruimte van de hulpverleningspraktijk VoluitlevenIntakeprocedure

Het intakegesprek duurt 75 minuten. Soms is het nodig een vervolgintakegesprek te houden om jouw hulpvraag, behoeften, doelen en wensen helder te kunnen formuleren. Er wordt gekeken naar hoe je in elkaar zit, hoe je ervoor staat, wat je nodig hebt aan verwerking, wat je aangereikt wenst te krijgen en wat je je eigen wilt maken aan handvatten en vaardigheden om beter in het leven te komen staan. Het intakegesprek heeft hetzelfde tarief als een sessie.

Intakeformulieren

Daarnaast ontvang je een aantal vragenlijsten via de mail om thuis in te vullen. De intakefase is een intensieve aangelegenheid. Het is het fundament van de therapie en in overleg wordt op een transparante manier plan-van-aanpak gemaakt. Dat is trouwens ook een kenmerk van een goede praktijkvoering.

Kortdurende lichaamsgerichte therapie

Heb je een concreet probleem, dan volstaat vaak een kort tijdsbestek van drie tot twaalf sessies. Vooral bij jongeren en studenten kan een aantal sessies genoeg zijn om zelf weer verder te gaan. Wil je een EFT traject doen,  ga dan uit van minimaal zes en maximaal twaalf sessies.

Langdurende lichaamsgerichte therapie

Wanneer de inschatting van de therapie aan de hand van de vastgestelde problematiek langer is dan zes maanden. Of wanneer van te voren niet vast te stellen is hoe lang de lichaamsgerichte therapie gaat duren, maar wel duidelijk is dat dit meer dan drie maanden zal bestrijken.

Tijdsbestek therapie

Gaan we samen aan het werk, dan betekent dit meestal een regelmatige ontmoeting, wekelijks tot maandelijks, al naar gelang de behoefte, voor een sessie van 60 of 75 minuten. Hoeveel sessies er uiteindelijk zullen plaatsvinden, hangt af van de thema´s die je inbrengt en de diepte waarop gewerkt wordt. Voor cliënten met een concreet probleem, dat direct om aandacht vraagt, volstaat vaak een kort tijdbestek. Een diepergaand proces van zelfonderzoek en zelfontwikkeling zal doorgaans meer tijd vragen.

Caroliene Rangeeni de Gruijter is lid van de beroepsvereniging SBLP

De SBLP bundelt professionele therapeuten op het gebied van de lichaamsgerichte psychotherapie. Uitsluitend therapeuten die aan hoge eisen voldoen op het gebied van opleiding, nascholing, praktijkvoering en ervaring worden ingeschreven als lid van de SBLP. De visitatiecommissie van de SBLP bewaakt de kwaliteit van het vak lichaamsgerichte therapie 'Body Mind Integrated Psychotherapy'.

WKKGZ-registratie door de NIBIG

Het klachtrecht / WKKGZ regelt schade, welke eventueel kan ontstaan tussen therapeut en cliënt. Het kan gebeuren dat een cliënt een klacht heeft over de geboden therapeutische hulp. We raden aan om eerst uw klacht te bespreken met uw therapeut. Vindt U dat onprettig om wat voor reden dan ook, maak dan gebruik van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

kkgz en de complementaire alternatieve zorg
Schematische weergave procedure WKggz

 

Quasir

Dit is een expertisecentrum voor klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn. Het klachtenreglement van Quasir, de basis van de klachtenprocedure (art. 13 Wkkgz), is te vinden onder contact/links van deze website. Meer informatie vindt je ook via de website van Zorggeschil (art. 18 Wkkgz).

Klachtenregeling - Klachtencommissie Quasir
Infographic Quasir klachtenbehandelingsproces
http://NIBIG geschilleninstantie voor cliënten 2019

RBCZ en Tuchtrecht

De stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) is een registratie-instituut voor goed opgeleide therapeuten en artsen in de complementaire en alternatieve gezondheidszorg. Neem je een therapeut uit het RBCZ-register, dan kun je erop vertrouwen dat deze therapeut veilig en vakbekwaam is opgeleid. Er worden strenge toelatingsvoorwaarden gehanteerd en er wordt periodiek op scholing, een goede praktijkvoering en ethisch handelen van de opgenomen lichaamsgerichte therapeuten getoetst.

Beroepscode leeswijzer RBCZ 25-04-2014
Bewijs van inschrijving 2023: Licentie RBCZ 2023

Maatschappelijke erkenning

De RBCZ probeert het behandelen van cliënten door de aangesloten therapeuten, op deze manier zo veilig, integer en verantwoord te maken. Ook zet de RBCZ zich in voor het bevorderen van de maatschappelijke erkenning van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen, zowel in Nederland als in Europa.

Het indienen van een klacht bij TCZ

TCZ is de hoofdorganisatie van de RBCZ en richt zich voornamelijk op het Tuchtrecht. Je vindt op de website van de RBCZ onder het kopje 'steunpunt klachten' de procedure voor het indienen van een klacht en het klachtenformulier. Dit is aan te raden wanneer de therapeut zich niet gehouden heeft aan de Code Ethiek & Gedrag, en je ervaart dat de therapeutische relatie verstoord is geraakt. Het moet een met redenen omklede schriftelijke uiting zijn van onvrede en binnen vijf jaar aangevraagd worden. Je klacht wordt toegezonden aan de Kring Klachten van het Secretariaat SBLP t.a.v. Yvette Nikolic.

Privacy Zeker

Caroliene Rangeeni de Gruijter wil goed omgaan met de gegevens van haar cliënten in het kader van de Privacywetgeving.  Ze laat zich bijstaan door Privacy Zeker, want de AVG is ingewikkelde materie: Privacyreglement-Hulpverleningspraktijk-Voluitleven

Klik HIER voor het maken van een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek met lichaamsgericht therapeut Caroliene de Gruijter.