Hulpverleningspraktijk Voluitleven
Groningen en omgeving

 OVER EMDR 

EMDR: therapeutische behandelmethode om ervoor te zorgen dat de zon weer gaat schijnen!

Gebruik tactiele EMDR om je te bevrijden van nare situaties, opdringende beelden en trauma's

Als je het gevoel maar al te goed kent dat je aan de zijkant van het leven terecht bent gekomen vanwege een nare gebeurtenis en/ of trauma, dan kan EMDR jou wellicht helpen om deze ballast lichter te laten worden of zelfs te laten verdwijnen uit je systeem. Verlang je vanbinnen oprecht naar verlossing van dit leed, dan ben je rijp voor het doorlopen van een EMDR-traject. Wat heb je te verliezen nu je door trauma of shock het volle leven niet binnen kunt laten?

EMDR & embodyment

Het uitgangspunt is dat het lichaam tot op celniveau alle herinneringen bevat van alles wat je ooit hebt meegemaakt. Je lichaam is een belangrijke sleutel tot zelfbevrijding. Bij een EMDR-sessie word je in de beginfase van een sessie dan ook uitgenodigd om in contact te gaan met je lichaam met behulp van een geleide visualisatie, een aanraking, een zachte druk, een ademhalingstechniek of een korte ontspanningsoefening. Deze subtiele lichaamsgerichte technieken zijn afgestemd op jouw individuele behoeften en voorkeuren. Zo word je ontvankelijk voor fysieke sensaties, zodat je toegang krijgt tot die traumatische herinnering, opgeslagen in je lichaam, die je dolgraag wilt verwerken.

Ben je somatisch of kinesthetisch ingesteld?

Tactiele EMDR doet het vooral goed bij cliënten, die somatisch of kinesthetisch ingesteld zijn en gemakkelijker via hun lichaam kunnen verwerken en integreren dan via hun ogen. Je zit op een stoel en houd je ogen gesloten tijdens de sessie. De therapeut zit links of rechts van jou om de nodige aanwijzingen te geven en je te begeleiden in het verwerkingsproces. Je wordt uitgenodigd om zelf op een ritmische manier om en om je bovenbenen aan te raken zijn met je handpalmen. Er bevindt zich een verbindingsbalkje tussen beide hersenhelften. Door de wisselende klopjes op je bovenbenen wordt de verbinding tussen beide hersenhelften hersteld. Zit je vast in gepieker en oeverloos denken door je trauma of nare situatie, waardoor je door de bomen het bos niet meer kan zien (linkerhersenhelft)? Of word je juist overspoeld door emoties en kon je er geen touw meer aan vastknopen?Door tactiele EMDR kom je uit deze impasse.

Tactiele EMDR

De lichtbalk, trilstenen, het potlood of de vinger van de therapeut en piepjes van de koptelefoon blijven bij deze tactiele EMDR vorm achterwege. Door tactiele EMDR gaat het weer stromen tussen beide hersenhelften, zodat je weer vrij kunt denken en je emoties weer goed kunt hanteren. Dat zorgt voor de nodige inzichten, waardoor de trigger minder wordt en zelfs helemaal kan verdwijnen.  Na elke set wordt er even rust genomen. De therapeut zal je dan vragen wat er aan gedachten, gevoelens, emoties en lichamelijke gewaarwordingen naar boven komen. De EMDR procedure brengt vrijwel altijd een stroom van gedachten en beelden op gang, maar ook gevoelens en lichamelijke sensaties.

EMDR slaat vrijwel altijd aan

De volwaardige therapeutische behandelmethode EMDR slaat meestal goed aan bij de verwerking van nare situaties en/ of traumagerelateerde gebeurtenissen. Deze therapievorm wordt vaak gecombineerd met andere methodieken, zoals lichaamsgericht psychotherapie, Gestalt, rollenspelen, innerlijk kind werk en systeemopstellingen. Dit geeft verrassende inzichten, waardoor (zelf)veroordeling vervangen wordt door zelfacceptatie en zelfliefde, en je eigen autonomie en authenticiteit versterkt worden.  Er komt zo meer ruimte voor lichtheid en luchtigheid in je leven.

                                                          EMDR helpt bij de volgende klachten

Nachtmerries
Herbelevingen
Nare situaties
Flashbacks
Angstwekkende beelden
Beschadigende ervaringen
Natuurrampen
Bepaalde psychische aandoeningen

EMDR is breed inzetbaar

De insteek van EMDR is om cliënten te helpen de herinneringen aan bepaalde pijnlijke situaties en gebeurtenissen te verwerken door klachten te doen verminderen of te laten verdwijnen. De laatste jaren is de ervaring van de therapiewereld dat veel klachten en psychische aandoeningen effectief behandeld kunnen worden. Denk daarbij aan angst, vermijdingsgedrag, somberheid, boosheid, verdriet en schuld. De klachten moeten wel ontstaan zijn na 1 of meer beschadigende ervaringen om behandeld te kunnen worden met EMDR.

Licht op groen

Hoewel EMDR voor veel mensen een effectieve behandelingsoptie kan zijn, is het misschien niet voor iedereen geschikt. Het is belangrijk voor jou als cliënt om je specifieke behoeften en zorgen te bespreken met de therapeut. Bij aanmelding wordt hier dan ook naar gekeken. Komt het licht op groen te staan, dan volgt de intakeprocedure.

Goed om te weten

Tijdens de intake hoef je niet zelf in de nare situatie te duiken. Dat gebeurt pas als het EMDR-traject begint.  Dat houdt in dat je een aantal sessies doet het liefst elke week om er helemaal in te komen en te voorkomen dat je te lang in oude pijn blijft hangen thuis. Zinvol voor de therapeut om te polsen hoe je draaglast zich verhoudt tot je draagkracht. Er is ook ruime aandacht voor je eigen overlevingsstrategieën en wat jou tot nu toe het beste geholpen heeft om weer (enigszins) rustig te worden wanneer je getriggerd wordt in je onverwerkte pijn.

Klik HIER voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek.