Hulpverleningspraktijk Voluitleven
Groningen en omgeving

Familieopstellingen over vrouwenzaken

Familieopstellingen over vrouwenzaken die de ziel raken

Familieopstellingen over vrouwenzaken die de ziel raken

Word je met een vrouwenthema geconfronteerd, dan kan het inspirerend en helend zijn om met familieopstellingen voor vrouwen mee te doen, wat gegeven wordt door een vrouwelijke begeleider in aanwezigheid van vrouwelijke representanten. Sommige thema's hebben specifiek te maken met vrouwenonderdrukking, seksisme, vrouwenbevrijding, women empowerment, sensualiteit, seksualiteit, intimiteit, vrouwenlijn en sisterhood.

Herken jij dit ook?

Soms kan je zo verstrikt zijn geraakt in het familiesysteem dat je je eigen leven niet vrijuit kunt leiden. Met de jaren kun je de vinger er maar niet op leggen waarom het niet lekker loopt! Verstrikkingen kunnen zo sterk op jou doorwerken dat het zodanig je handelwijze en je gedrag bepaalt, waardoor je maar niet tot je recht komt Je wordt hier niet persoonlijk verantwoordelijk voor gesteld. Hier is sprake van de werking van de familiedynamiek.

Vrouwen in jouw vrouwenlijn

Bij het opstellen van de vrouwenlijn gaat het specifiek om de vrouwen in je familie. Daarom zijn er ook alleen vrouwelijke representanten aanwezig. Er wordt gekeken wat voor invloed de vrouwen uit jouw familie (nog) hebben op jouw huidige leven. Kinderen kunnen ook een rol spelen in dit geheel. In algemene zin kan jouw vrouwenlijn opgesteld worden. Of aan de hand van een specifieke vraag van jou.

Wat is van jou?

We zijn afgesteld op de trillingen van de ziel van generaties vrouwen voor ons in dit huidige leven.  Meer vrouwen uit onze vrouwenlijn hebben vaak een bijzonder lot te dragen gekregen, wat door kan spelen in jouw vrouwenleven. Door jouw vrouwenlijn op te stellen wordt duidelijk wat jij te dragen hebt en wat je terug mag geven aan je 'voormoederen'. En door welke vrouwen uit je familie jij gesteund wordt in jouw vrouwenleven. Dat werkt bevrijdend.

Verschillende niveaus

Er zijn verschillende lagen waarmee gewerkt wordt met het opstellen van de vrouwenlijn. We spreken van een persoonlijk niveau, een familieniveau (voelt de hele familie aan) en een collectief niveau. Tijdens de opstellingen kunnen deze niveaus zich sterk tonen.

Oma moeder (klein)dochter

In de baarmoeder krijgen we al mee wat onze moeder doormaakt aan gevoelens en emoties. Hoe haar gemoedstoestand is, en hoe ze reageert op de gebeurtenissen in haar leven, krijgen we van A tot Z helemaal mee. Daar komt bij dat we in de buik van onze moeder al de energie van onze oma hebben mogen voelen en ervaren.

Toen onze moeder in de buik zat als foetus werden al haar eitjes aangemaakt voor haar hele leven. Met 6 maanden oud tellen de eierstokken zo'n 6 tot 7 miljoen eicellen. Die eitjes hebben ook weer alles meegekregen van wat oma heeft gevoeld, ervaren en meegemaakt tijden de zwangerschap van je moeder. En daar word jij weer uit geboren.

Heling van de ziel

Bij familieopstellingen gaat het om de heling van de ziel. Een familie is een systeem van mensen die - vaak onbewust - in diepe verbondenheid met elkaar leven. De één voelt zich in deze familie gevangen, de ander voelt zich vrij. Het is een prachtige betrouwbare methode om bijzondere inzichten door te krijgen die nodig zijn om uit de stagnatie te komen. Als je worstelt met een hardnekkig probleem, dan kan er sprake zijn van verstrikking in het familiesysteem.

Teleurstellingen en kwetsuren

Familieleden hebben onuitgesproken verwachtingen naar elkaar toe. Het ligt voor de hand dat dit vaak leidt tot diepe teleurstelling en ontgoocheling als je weinig of niets hebt mogen ontvangen. Kijk maar eens naar de band met je vader en je moeder, je broer(s) en je zus(sen). Allemaal dragen we kwetsuren met ons mee in ons hart, in ons lijf, en dat doet zeker wat met ons. Het laat sporen na op onze ziel. Dat vraagt om inzicht en heling.

"Waarom hebben alle mensen een naam?" vroeg het meisje. Het was even stil en hij antwoordde: "Wat een mooie vraag! Je naam heb je van je ouders gekregen. Omdat je een naam hebt, kan ik je roepen. En als ik je roep, kun je bij mij komen. En als je komt, kan ik je vasthouden. En als ik je vastpak, kan ik je loslaten."

Uit 'Vonken van verlangen'

Verstrikkingen

Er kunnen zulke nare en teleurstellende dingen zijn gebeurd tussen familieleden en/ of in de hele familie zelf door oorzaken van buitenaf (oorlog, natuurramp, ongeval), die zo'n invloed hebben op ons leven, dat we spreken van 'verstrikkingen'. Je komt er maar niet doorheen wat voor therapieën je ook hebt gevolgd. Dan kan een familieopstelling vaak uitkomst bieden.

Wonderbaarlijk effect

Uit liefde kan je onbewust de last van een ander familielid op je nemen, zodat je je eigen leven niet kan leiden. Wanneer tijdens een systeemopstelling ieders plek en lot wordt erkend kan de liefdesstroom tussen jou en de mensen uit je familiesysteem weer stromen. Dan wordt het mogelijk voor jou helende stappen te zetten, van jezelf te worden en je eigen leven te leiden! Een familieopstelling helpt je om je leven ten goede te veranderen.

Kinderlijke liefde

Verstrikking met het lot van een familielid ontstaat vanuit loyaliteit en solidariteit. De liefde van het innerlijk kind in jou veroorzaakt het diepe verlangen om de structuur van het familiesysteem in harmonie te willen  brengen. Dit, ten koste van jezelf. Misschien identificeer jij je ook wel met een bepaald familielid, zoals met buitenbeetje opa Gert, psychisch zieke tante Carli. Of met de broer van je moeder, gestorven in het concentratiekamp.

Bij familieopstellingen ligt de focus op het ontwarren van verstrikkingen, zodat de liefde voor jezelf en voor elkaar weer gevoeld en uitgedrukt kan worden.

Het tragische en ongewone

Er wordt gevraagd naar wat er gebeurd is in jouw familie van herkomst of in je huidige gezin dat tragisch en ongewoon is. Denk hierbij aan oorlog, scheiding, mishandeling, uitstoting, gestorven in het kraambed, kloosterleven, moord, adoptie, kinderloos, emigratie, buitensluiting, buitenechtelijk kind, faillissement, verkrachting, overleden kind, vermissing, ouder(s) verloren op jonge leeftijd en ernstige ziekte.

"If you were given five minutes with an anchestor, who woult it be and what would you talk about?"

Mogelijke vrouwenthema's

Er wordt mij als vrouw veel onrecht aangedaan.
Ben ik nog wel vrouwelijk nu ik geen baarmoeder en/ of eierstokken meer heb.
Wat is mijn plek als dochter en zus binnen mijn gezin van herkomst?
Wat is mijn plek als vrouwelijke leidinggevende en/ of collega in deze organisatie/ dat team?
Wat is mijn plek als moeder en echtgenote in mijn eigen gezin?
Ik ben lesbisch en bang om door de anderen bestraft te worden als ik dit ga leven.
Ik ben seksueel misbruikt, verkracht, aangerand, maar ik wil toch een liefdesleven.
Ik zit in de overgang en vaak moe, allenig, lusteloos en overprikkeld.
Ik kan me seksueel niet geven, want hij gaat te snel.
Ik ben een muurbloempje, sta aan de zijlijn van het leven en wil het anders.
Waarom word ik in de steek gelaten, afgewezen en weggestuurd?
Ik heb last van dwanggedachten en dwanghandelingen.
Zit er iets in het familiesysteem dat me zo angstig in het leven doet staan?
Het lukt me niet om (voldoende) geld te verdienen.
Wat ik hier te doen heb op aarde is mij een raadsel en ik kom tot niets.
Ik wil dolgraag voor mezelf beginnen als zelfstandige, maar ik durf het niet aan
Mijn houding naar mannen toe is ronduit negatief en ik begrijp het niet.

Bert Hellinger: "Family Constellations transforms the family - Burdens to blessings - Unconscious love becomes conscious love."

Het familiesysteem

Wat we over de hele wereld gemeenschappelijk met elkaar hebben is dat we deel uitmaken van een familie. We zitten allemaal in een familiesysteem, waarin we - of we nu willen of niet - verbonden zijn met elkaar 'tot in de lengte der dagen'. En ons gezin van herkomst staat centraal. Heb je problemen met je team, met de sociale omgeving, waarin je woont en werkt, dan valt dit onder 'organisatiesystemen', een werkvorm van familieopstellingen.

Bert Hellinger

Deze verstrikkingen zorgen ervoor dat je op alle vijf levensgebieden onmogelijkheden, patstellingen en beperkingen tegen kunt komen. Bert Hellinger ontwikkelde de methode 'familieopstellingen' om beter om te leren gaan met deze verstrikkingen. Familieopstellingen gaat over het werken met the Felt of sense (zielsniveau). Wordt de verstrikking minder of soms zelfs opgeheven, dan kom je tot bloei!

Kinderlijke liefde

Verstrikking met het lot van een familielid ontstaat vanuit loyaliteit en solidariteit. Kinderlijke liefde zorgt voor het diepe verlangen om de structuur van het familiesysteem in harmonie te willen brengen. Je kent het vast wel dat je je kunt identificeren met de lotgevallen van buitenbeentje Alma, psychisch zieke Carly of avonturierster zusje Pam, wat haar het leven kostte.

Generaties terug

Het familiesysteem strekt zich over meerdere generaties uit. Je ouders staan achter jou, dan komen je grootouders, gevolgd door je overgrootouders. Dan je betovergrootouders, je oudouders, je oudgrootouders, je oudovergrootouders, je oudbetovergrootouders en je stamoudouders eindigend bij je voorstamouders en vooredelstamoudbetovergrootouders.

Aanbod familieopstellingen 'vrouwenzaken, die de ziel raken'

Familieopstellingen dag met vrouwelijke representanten.
Een  individuele familieopstelling met vrouwelijke representanten.
Tafelopstelling met hulp van poppetjes, diertjes en voorwerpen.
Familieopstellingen  'vrouwenzaken, die het hart raken'.
Systeemopstelling met hulp van sjablonen in een één op één contact met de therapeut
Het maken van een familieopstellingen genogram, zodat je helder krijgt waar de verstrikkingen liggen.

Zakelijke informatie familieopstellingen 'vrouwenzaken, die de ziel raken'

Begeleiding: Caroliene Rangeeni de Gruijter (met assistente).
Data: Nader in te vullen 2020.
Tijden: Zaterdag van 09.30 u. tot 16.30 u.
Plaats: Hulpverleningspraktijk Voluitleven - Heratemaheerd 24 - 9737 MT - Groningen.
Kosten: 69,- euro inclusief 21 % B.t.w. als je een familieopstelling wilt doen.
27,50 inclusief 21 % B.t.w. als je representant wilt zijn.
Je zorgt voor je eigen lunchpakket. Kruidenthee, sapjes en koekjes aanwezig.
Annuleringsvoorwaarden

Zakelijke rekening

NL 78 INGB 000 9548848
Hulpverleningspraktijk C.C. de Gruijter
9737 MT Groningen.

Klik HIER voor een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek.