Hulpverleningspraktijk Voluitleven
Groningen en omgeving

Hulp bij samengesteld gezin

Waarom hulp bij samengesteld gezin geen overbodige luxe is

Samengesteld gezin vraagt om grote inzet

In de dagelijkse omgang wordt vaak voelbaar voor partners dat het samengestelde gezin heel anders functioneert dan het kerngezin. Dat kan een diep gevoel van teleurstelling en gemis omhoog roepen, want verwachtingen moeten worden bijgesteld. Emotioneel kan het veel van beide partners vragen. Soms gaan er jaren van inzet aan vooraf voordat alle gezinsleden in een samengesteld gezin hun draai hebben gevonden. Met recht kun je dan ook zeggen: "Samen hebben we heel wat bereikt."

Duidelijkheid geeft stevigheid

Het heeft ons veel gebracht om bij deze therapeut te komen met onze problemen waar we tegenaan liepen in ons samengesteld gezin. Het is vooral helder geworden hoe wezenlijk het is om onszelf als een hecht team in te zetten naar de kinderen toe. Het is ons duidelijk geworden hoe we onze persoonlijke aanpak kunnen versterken. De kinderen zijn nu blijer en rustiger. Wij houden meer tijd over voor onszelf.

"Afgelopen zondag ben ik met kind A, C en D naar de bruiloft geweest van een goede vriend. Kind B van mij bleef liever bij de eigen vader. Mijn ex dus. Kind A is van mij. Ze kunnen dat zien aan de stand van zijn ogen. Kind C is van mijn nieuwe partner. Ze vinden dat zij sprekender op mij lijkt dan kind A. Maar dat is niet mijn eigen kind. Het is het kind van mijn nieuwe partner. Oké! En kind D? Dat is zeker het vriendinnetje van kind A? Nee, dat is het zusje van kind C. Hoe verwarrend kan het zijn!"

Eenoudergezin

Veel kinderen vinden de fase na de scheiding in het eenoudergezin prettig. De ouder richt meer de aandacht op de kinderen. Dit is trouwens hard nodig. Er verandert immers nogal wat. Door het verhuizen, een andere school en minder financiële armslag kunnen de kinderen hun vertrouwde leven van voor de scheiding gaan missen. Ongewenste veranderingen doen iets met hun basisvertrouwen.

Klikt het wel?

Ouder en kinderen wennen geleidelijk aan het leven in het eenoudergezin. Ze vinden hun draai en dat is prettig. Dan komt het moment dat je weer verliefd wordt. Het is wederzijds. Geen wolkje aan de lucht? Zodra jullie besluiten een vaste relatie aan te gaan heb je ook te maken met je eigen en elkaars kinderen. Wat nu? Hoe wen je aan elkaar? Hoe doe je dat? Hoe is het voor de kinderen jou te moeten delen?

Hoe neem je het heft zelf weer in eigen handen?

De kinderen zijn niet verliefd op je nieuwe partner. In het begin zijn ze blij voor hun ouder. Tegelijkertijd is het voor hen weer een verandering. Het wordt confronterend zodra de nieuwe partner betrokken wordt bij het gezinsleven. Of soms zelfs deel gaat uitmaken van het gezin. Dan kunnen over en weer irritaties ontstaan. Het gevoel dat je amper grip hebt op de sfeer in huis is verre van prettig.

Stiefouder, bonusouder, meeouder

Vriendelijk omgaan met kinderen van eigen bloed lukt niet altijd. Nog kwetsbaarder ligt het tussen stiefouder en stiefkinderen! Er zijn duidelijke 'do's and don'ts' voorhanden hoe je je als stiefouder het beste naar hen kunt verhouden. Noem je nieuwe partner niet ongevraagd bonusmoeder of bonusvader. Overleg dit met elkaar als samengesteld gezin. Laat hen de ruimte om met hun eigen beleving te komen.

Waarom ben ik niet jouw bonuskind?

Voor je eigen kinderen is het soms verwarrend om jou te horen spreken van bonuskinderen. Betrek je eigen kinderen erbij als je de behoefte hebt om de term stiefkinderen te veranderen in bijvoorbeeld bonuskinderen. Het kan je eigen kinderen het gevoel geven dat zij voor jou in waarde gedaald zijn.

Het hele pakket in één huis

Hoe je het wendt of keert, je kiest niet alleen voor elkaar, maar voor het totale pakket. Hoe maak je dan van een samengesteld gezin een harmonieus geheel? Wat zijn realistische verwachtingen? Hoe voorkom je strijd? De kinderen mogen hun schoenen in huis aanhouden van jou. Je nieuwe partner is tegen. Vindt een oplossing. Spreek een nieuwe regel af waar iedereen zich in kan vinden. Je raadt het al. Je hebt handvatten nodig wanneer er sprake is van een samengesteld gezin.

Het leven in een samengesteld gezin

Waar gaan jullie wonen? Neem je samen een nieuw huis of trekt de één bij de ander in? Hoe kom je tot een compromis als de verschillen groot zijn? En wat als je niet zo gecharmeerd bent van je stiefkinderen? Hoe maak je tijd vrij voor elkaar als er onderling zoveel gebeurt in huis? Wat doe je als je stiefkinderen zich tegen je afzetten, omdat ze vinden dat je je teveel met hen bemoeit?

Een gedeeld kind zijn is niet altijd eenvoudig

Als ouders na de scheiding opnieuw met een partner gaan samenwonen, dan moet het kind wennen aan de nieuwe (stief)ouder. Het gaat er anders aan toe dan binnen het gezin van herkomst. Vaak moet het gedeelde kind meedraaien met twee huishoudens vanwege de omgangsregeling. Dit kan heel wat botsingen geven tussen (stief)ouders en ex-partners. En dan zijn er ook nog de loyaliteitsconflicten.

Wat houdt de begeleiding globaal in?

Ik kijk met jullie naar het hele systeem van ouder, stiefouder, kind(eren) en de aanwezige andere ouder/ex-partner. Het belang van de kinderen staat centraal met als doel hoe zij de kans krijgen op te kunnen groeien in een stabiel en liefdevol (stief)gezin. De rollen van de betrokkenen worden besproken en ik reik jullie do's en dont's aan. In samenspraak geef ik thuisopdrachten mee hoe beter om te leren gaan met problemen binnen het (stief)gezin en/of met botsende, tegenwerkende (ex)partners.

Klik HIER voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek met relatietherapeut Caroliene Rangeeni de Gruijter.