Vaderrol bepalend in samengesteld gezin

Vaders hebben het gemakkelijker dan moeders is de algemene opvatting. Een nieuwe relatie, waar kinderen in het spel zijn, is over het algemeen voor stiefmoeders dan ook zwaarder dan voor stiefvaders. Zo blijkt uit onderzoek. Maar ook (stief)vaders spelen een cruciale rol in het slagen van de relatie tussen (stief)moeders en (stief)kinderen.  Als je als man met kinderen een nieuwe vrouw krijgt, neemt zij vaak vrijwel vanzelfsprekend een groot deel van de zorgtaken voor de kinderen op zich.

De vader is de verbindende factor

Dat geeft in het begin spanningen; kinderen accepteren hun nieuwe stiefmoeder vaak niet direct. Er worden beslissingen genomen zonder overleg of de stiefmoeder voelt zich het ‘sloofje’ en niet gewaardeerd. De vader heeft dan een belangrijke rol als ‘smeermiddel’. Of de kinderen nu altijd thuis wonen of meestal bij hun moeder wonen, als een vader zich bewust is van zijn rol, kan hij veel invloed hebben op de relatie van zijn kinderen met zijn nieuwe partner.

Hieronder vijf handige tips!

1. Neem je partner serieus

Allereerst is het belangrijk dat je je partner serieus neemt, dat je achter je vrouw staat. Vaders kunnen de neiging hebben om onhebbelijk gedrag van hun kinderen goed te praten. Of ze zijn er niet bij en horen de verhalen aan, maar nemen het automatisch op voor hun kinderen. Het is echter juist belangrijk dat je samen met je nieuwe partner één team vormt. Alleen als je partner zich serieus genomen voelt, kun je samen werken aan oplossingen.

Juist omdat jouw kinderen hun nieuwe stiefmoeder lang niet altijd direct accepteren, is het belangrijk dat zij het gevoel heeft dat er in ieder geval iemand in huis achter haar staat. Maak tijd om te luisteren naar haar zorgen en problemen. En praat er samen over! Laat merken dat je haar steunt en waardeert. Dat jij ziet hoe ze haar best doet, dat jij ervan geniet dat ze eten kookt of zoveel doet in het huishouden. Kinderen laten die waardering niet gauw blijken, zeker niet aan een vreemde mevrouw.

2. Stel grenzen

Je partner steunen betekent ook; grenzen stellen aan het gedrag van je kinderen. Kinderen kunnen de neiging hebben zich af te zetten tegen hun nieuwe stiefmoeder. Ze hebben nog geen emotionele band met haar en dat maakt dat ze nog weinig te verliezen hebben. Stel als vader grenzen, spreek hen aan op gedrag waarmee ze je partner bezeren. Je hebt als vader een belangrijke rol in het acceptatieproces. Als jij niet reageert, dan geef je daarmee stilzwijgend toestemming om je partner pijn te doen. Laat zien dat jij haar belangrijk vindt en respecteert. Dan nemen je kinderen dat gedrag sneller over.

‘Grenzen stellen’ kan vooral lastig zijn als je je kinderen niet vaak ziet. Veel vaders zien hun kinderen maar één dag van de week of om de twee weken. Ze hebben dan geen zin in gedoe en ruzie en vinden daarom alles goed; als het die ene dag maar gezellig is! Daarmee kun je je nieuwe vrouw veel verdriet doen. Als jij vanaf het begin duidelijk aangeeft hoe jij wil dat jouw kinderen met haar omgaan, wordt ze uiteindelijk eerder geaccepteerd. Kinderen willen duidelijkheid.

3. Neem je rol actief in

Als echtgenoot hoef je niet meer alles in huis zelf te doen. Vaak neemt een vrouw in een nieuwe relatie een groot deel van de taken in de zorg voor kinderen en de huishouding van de man over. Dat is niet vanzelfsprekend. Je moet daarover niet alleen steeds je waardering blijven uitspreken, maar help zelf ook actief mee. Ook nu er een vrouw in huis is, kun je je kinderen af en toe naar bed brengen, kun je meedenken over logistieke problemen rondom school en sport of kun je ook een aantal keren per week afwassen of eten koken. Als jij je rol actief inneemt, blijf je niet alleen actief onderdeel van het gezin, maar maak je de taak voor je partner eenvoudiger. Het is niet niets voor een vrouw om opeens voor de kinderen van een ander te moeten zorgen, met alle taken die daarbij horen.

4. Maak nieuwe herinneringen

Een andere valkuil voor vaders is de neiging om de tijd met zijn eigen kinderen volledig uit te buiten. Die enkele dagen dat je je kinderen bij je hebt zijn voor hen. Daarmee loop je het risico om je nieuwe vrouw buiten sluiten. Je geeft haar geen kans om werkelijk een band met jouw kinderen op te bouwen. Zeker als de kinderen zich afzetten tegen hun stiefmoeder, is het gemakkelijker om maar zonder haar leuke dingen te gaan doen. Kies hierin niet de gemakkelijkste weg. Sluit haar niet buiten. Betrek haar juist bij jullie leuke activiteiten! Maak samen nieuwe herinneringen! Juist op zulke momenten kan er een band groeien tussen je partner en je kinderen. Gun haar dat. Wees niet jaloers, maar wees er blij om dat je de vreugde om je kinderen samen kunt delen.

5. Overleg

Een laatste valkuil is dat je als vader geneigd bent niet te overleggen. Als je ex-partner vraagt of je kinderen een paar dagen extra kunnen komen logeren, zeg dan niet direct ‘ja’. Overleg met je nieuwe partner, ook als je weet dat zij het wel goed vindt. Of als je toch je zin door wilt drijven, of zij nu wil of niet. Geef haar het gevoel dat zij ertoe doet, dat haar mening ertoe doet, in plaats van haar voor een voldongen feit te stellen. Dat geldt niet alleen voor de omgang met je kinderen, maar voor alles. Je bent samen een team, dan moet je ook samen beslissingen nemen.  Succes!

Wil je meer weten over stiefkinderen in samengestelde gezinnen?
Lees dan het boek ‘Stiefkind het overkomt je’ van Sandra Boer en Erica Theloosen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *